Deze brower is niet compatibel met RealSmart. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.

Aanvragen Vastgoedinfo - Vlaanderen

Via RealSmart kan u als vastgoedprofessional voor onroerende goederen gelegen in Vlaanderen via één opzoeking verschillende overheidsbronnen raadplegen. RealSmart geeft u een overzichtelijk uittreksel (pdf) met het resultaat van de bevraging en een weergave van het resultaat op kaart.

 • Één opzoeking

  Eén opzoeking op basis van het adres of perceelnummer.

 • Bevraging verschillende authentieke bronnen

  De bevraging gebeurt in samenwerking met verschillende overheidspartners en is het resultaat van online bevragingen van verschillende authentieke bronnen.

 • Één dossier

  RealSmart geeft u een overzicht met het resultaat van de bevraging. U kan het resultaat downloaden in één overzichtelijke pdf.

RealSmart biedt een antwoord op volgende vragen:

Vlaams voorkooprecht

 • Is er een Vlaams voorkooprecht van toepassing op het onroerend goed?

Informatieplicht overstromingsgevaar

 • Is het goed gelegen in een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied?

 • Is het goed gelegen in een risicozone voor overstromingen?

 • Is het goed gelegen in een afgebakende oeverzone of overstromingsgebied?

Gewestplan

 • Wat is de bestemming volgens het gewestplan?

 • Is het onroerend goed ingetekend in de contouren van een Ruimtelijke uitvoeringsplan?

Onroerend erfgoed

 • Is het goed opgenomen op de lijst van beschermd onroerend erfgoed?

 • Is het goed opgenomen op een vastgestelde inventaris onroerend erfgoed?

 • Is het goed opgenomen op een wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed?

 • Is het goed opgenomen op de Unesco Werelderfgoedlijst?

Vastgoedprijzen

 • Wat zijn de gemiddelde vastgoedprijzen in de gemeente waar het onroerend goed is gelegen?

Omgevingsrapport

 • Ligt het goed in een groene omgeving (groenkaart vlaanderen 2013)?

 • Wat is de gemiddelde geluidsbelasting in de buurt van het onroerend goed (dag – nacht)?

 • Is er informatie omtrent het goed gekend in het grondeninformatieregister (GIR)?

 • Hoe is de luchtkwaliteit in de omgeving van het goed?

 • Hoe is de Ruimte & groen kwaliteit in de omgeving van het goed?

 • Is er straling in de omgeving van het goed?

 • Wat is de lichtemissie in de omgeving van het goed?

 • Wat is de bereikbaarheid van het goed met het openbaar vervoer?

Historische kaarten en luchtfoto's

 • Hoe ziet de evolutie van het onroerend goed eruit op historisch kaartmateriaal?

 • Hoe ziet de evolutie van het goed eruit op luchtfoto’s?

Mobiscore

 • Wat is de Mobiscore van het onroerend goed?