fbpx
Deze brower is niet compatibel met RealSmart. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.

Authentieke bronnen

RealSmart is de brug tussen jouw kantoor, overheidsdatabanken en interessante partners. Dankzij de integraties van al deze partijen kan je vanuit één platform de software het werk laten uitvoeren. Gedaan met het raadplegen van x verschillende bronnen en leveranciers. Vanaf nu werk je echt digitaal.

Kadasterfinder

Het opvragen van de kadastrale informatie en plannen bij FOD Financiën en het geautomatiseerd toevoegen van deze informatie aan uw vastgoeddossier.

FOD Financiën
 • Kadastraal uittreksel
 • Kadastraal plan

Vastgoedinfo - Vlaanderen

Via Vastgoedinfo Vlaanderen kan u als vastgoedmakelaar voor onroerende goederen gelegen in Vlaanderen via één opzoeking verschillende overheidsbronnen raadplegen.

Informatie Vlaanderen
Onroerend erfgoed
Ruime Vlaanderen
 • Overstromingsgevaar
 • Erfgoed
 • Gewestinfo
 • Recht van voorkoop
 • Omgevingsinformatie
 • Gemiddelde vastgoedprijzen

Geopunt

Geïntegreerde Geografische kaarten waar u onmiddellijk alle vastgoedinformatie kan opzoeken op kaart.

Informatie Vlaanderen
 • GIS kaarten

Immo-Connect

Toegang tot RealSmart via uw unieke Immo-Connect account, zodat gecentraliseerde opvragingen en betalingen kinderspel worden.

ORIS nv
 • Unieke sleutel
 • RealSmart
 • MyHomeID
 • Wallet

AntiWitWas

Vastgoedmakelaars vallen sinds 1998 onder de toepassing van de antiwitwaswet, syndici en rentmeesters sinds 2004. Met deze applicatie hebt u de garantie dat u als makelaar volledig digitaal vlot aan uw verplichtingen kan voldoen.

FOD Financiën
FOD Economie
BIV
 • Screening koper
 • Screening verkoper
 • Screening transactie

ROMI

ROMi is de online dienst om stedenbouwkundige inlichtingen aan te vragen bij het lokaal bestuur van een gemeente. De vastgoedmakelaar vereenvoudigt zo de opvolging van al zijn stedenbouwkundige inlichtingenaanvragen.

Gemeenten en steden
 • Stedenbouwkundig uittreksel
 • Plannenregister
 • Vergunningregister

“Met RealSmart leggen we de basis voor de digitale transformatie van de vastgoedsector, en in het bijzonder voor onze CIB-leden. Efficiëntere werkprocessen, smart contracts en een verhoogde betrokkenheid van de klant vormen de basisconcepten van dit innovatieve platform.”

janJassogne

Stephan De Witte

Business Operation Manager CIB

"RealSmart is de volgende logische stap in de automatisering van het vastgoedkantoor. Een betrouwbare tool die niet enkel verschillende aanvragen maar ook de noodzakelijke kennis om ze te interpreteren verzamelt. En dit in één handige oplossing. Snel aan te leren en een goede extra service voor de klant."

janJassogne

Geofrey Giet

Directeur Agence Rosseel

“RealSmart is één van onze belangrijkste realisaties van de voorbije tijd. Realsmart verzamelt een reeks krachtige en broodnodige oplossingen die de makelaar meteen op snelheid brengt met betrekking tot digitale transformatie. Meer dan ooit heeft de makelaar nood aan een sterke partner. Oris maakt deze rol waar."

janJassogne

Franky Deleu

CEO Oris

“Een prachtig innovatief werkinstrument voor de vastgoedmakelaar: gecentraliseerd beheer van alle dossierstukken, Smart Contracts, GIS-kaarten en een directe communicatie met de klant. De vastgoedmakelaar klaar voor morgen.”

janJassogne

Bart Van Der Schueren

Product Owner RealSmart