Deze brower is niet compatibel met RealSmart. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.

Partners

RealSmart is de brug tussen jouw kantoor, overheidsdatabanken en interessante partners. Dankzij de integraties van al deze partijen kan je vanuit één platform de software het werk laten uitvoeren. Gedaan met het raadplegen van x verschillende bronnen en leveranciers. Vanaf nu werk je echt digitaal.

Kadasterfinder

Het opvragen van de kadastrale informatie en plannen bij FOD Financiën en het geautomatiseerd toevoegen van deze informatie aan uw vastgoeddossier.

FOD Financiën
 • Kadastraal uittreksel
 • Kadastraal plan

Luminus

Bij Luminus zijn ze gespecialiseerd in energieoplossingen op maat. Het doel is de impact op het milieu te verkleinen en de productiviteit en concurrentiekracht te vergroten. Dankzij het samenwerkingsakkoord met Luminus, kunnen CIB leden hun klanten op vlotte wijze bijstaan bij de overdracht van de meterstanden.

Luminus
 • Energiecontract
 • Verhuisformulier

Immo-Connect

Toegang tot RealSmart via uw unieke Immo-Connect account, zodat gecentraliseerde opvragingen en betalingen kinderspel worden.

ORIS nv
 • Authenticatie
 • Organisatiebeheer
 • Wallet

AntiWitWas

Vastgoedmakelaars vallen sinds 1998 onder de toepassing van de antiwitwaswet, syndici en rentmeesters sinds 2004. Met deze applicatie hebt u de garantie dat u als makelaar volledig digitaal vlot aan uw verplichtingen kan voldoen.

FOD Financiën
FOD Economie
BIV
 • Screening koper
 • Screening verkoper
 • Screening transactie

ROMI

ROMi is de online dienst om stedenbouwkundige inlichtingen aan te vragen bij het lokaal bestuur van een gemeente. De vastgoedmakelaar vereenvoudigt zo de opvolging van al zijn stedenbouwkundige inlichtingenaanvragen.

Gemeenten en steden
 • Stedenbouwkundig uittreksel
 • Plannenregister
 • Vergunningregister

Skarabee

Skarabee ontwikkelt oplossingen voor het beheer van vastgoedkantoren.

CRM Partner
 • Uitwisseling pandinformatie
 • Terugkoppeling documenten

Zabun

Zabun, een dochteronderneming van Zimmo, biedt krachtige inkoop-, verkoop- en marketingtools, alsook gespecialiseerde software/CRM aan met als doel het werk van vastgoedprofessionals te automatiseren en verlichten.

CRM Partner
 • Uitwisseling pandinformatie
 • Terugkoppeling documenten

Connective

Connective is onze certified partner omtrent alles van digitaal tekenen.

Digital signing
 • Digitale identiteit
 • eiD, Itsme, sms, ...

Sweepbright

Sweepbright, een mobiel platform dat makelaars in staat stelt hun werk in een handomdraai te doen, on the spot en volledig mobile.

CRM Partner
 • Uitwisseling pandinformatie

ACEG

Als erkend keuringsorganisme voert ACEG tal van technische keuringen uit zodat onze klanten de nodige keuringsattesten en cerificaten kunnen behalen. We onderscheiden ons door de nadruk te leggen op kwaliteit, snelheid en digitalisering om onze klanten merkbaar te ontzorgen.

Keuringspartner
 • EPC-attest
 • Asbestattest
 • Elektriciteitsattest
 • Stookolieattest

ECCA

ECCA is één van de grootste onafhankelijke laboratoria van het land, met een specialisatie in asbest. Het bedrijf is als asbestlabo erkend door FOD-WASO en heeft al jarenlang ervaring met het uitvoeren van asbestinventarisaties.

Keuringspartner
 • Asbestattest

Asbest Consulting

Asbest Consulting werkt over heel Vlaanderen en garandeert een eenvoudig, digitaal proces. Vastgoedprofessionals kunnen bij Asbest Consulting ook rechtstreeks terecht met vragen.

Keuringspartner
 • Asbestattest

Vlaamse Milieumaatschappij

De Vlaamse Milieumaatschappij is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, kortweg IVA VMM, die verscheidene taken heeft binnen het Vlaamse beleidsdomein Omgeving.

Water
 • Overstromingsgevoelige gebieden
 • Afgebakende oeverzones en overstromingsgebied
 • Risicozone overstromingen
 • Luchtkwaliteit

Agentschap Onroerend Erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed is een agentschap en wetenschappelijke instelling van de Vlaamse overheid. We zijn bevoegd voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed.

Erfgoed
 • Wetenschappelijke inventaris
 • Vastgestelde inventaris
 • Beschermd Erfgoed
 • Unesco werelderfgoed

OVAM

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij of kortweg OVAM is een Vlaams agentschap dat verantwoordelijk is voor het afvalbeleid en de bodemsanering. Het agentschap opereert binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Bodem
 • Uittreksel GrondInformatieRegister (GIR)

FOD Economie

In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de FOD Economie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.

Statistiek
 • Gemiddelde verkoopprijzen

Departement Omgeving

De Mobiscore is een index die aangeeft hoe goed een woning of locatie scoort qua mobiliteit in Vlaanderen.

Mobiliteit
 • Mobiscore
 • Bereikbaarheid openbaar vervoer

Agentschap Natuur en bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos, kortweg ANB, is een agentschap van de Vlaamse overheid dat ijvert voor het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen.

Natuur en milieu
 • Groenkaart vlaanderen
 • Ruimte en groen

Agentschap wegen en verkeer

Het Agentschap Wegen en Verkeer is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid met als taak het beheer en onderhoud van het wegennet in het Vlaams Gewest.

Mobiliteit
 • Geluidsbelasting nacht
 • Geluidsbelasting dag

Geopunt

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie.

Geografische informatie
 • GIS-Viewer
 • Vastgoedkaarten

“RealSmart is innovatief en vernieuwend door de manier waarop het vastgoedinformatie samenbrengt. Vanuit Informatie Vlaanderen kunnen we projecten als RealSmart enkel aanmoedigen omdat het perfect aansluit bij onze doelstellingen als overheid om informatie over vastgoed op een digitale manier tot bij de burger te brengen.”

janJassogne

Barbara Van Den Haute

Administrateur-generaal Agentschap Informatie Vlaanderen

“Met RealSmart leggen we de basis voor de digitale transformatie van de vastgoedsector, en in het bijzonder voor onze CIB-leden. Efficiëntere werkprocessen, smart contracts en een verhoogde betrokkenheid van de klant vormen de basisconcepten van dit innovatieve platform.”

janJassogne

Stephan De Witte

Business Operation Manager CIB

"RealSmart is voor ons dé stap naar het kantoor van de toekomst. We zijn al vroeg mee op de kar gesprongen en profiteren nu van volledig geïntegreerde dossiers in één applicatie. Gegarandeerd hogere efficiënte en nog meer tijd voor tevreden klanten."

janJassogne

Ine Vermeeren

domoXim Vastgoed

“Een prachtig innovatief werkinstrument voor de vastgoedmakelaar: gecentraliseerd beheer van alle dossierstukken, Smart Contracts, GIS-kaarten en een directe communicatie met de klant. De vastgoedmakelaar klaar voor morgen.”

janJassogne

Bart Van Der Schueren

Product Owner RealSmart

“RealSmart is the way to go. Digitaliseren waar je kan en zo meer tijd over houden voor wat echt telt: je klant grondig adviseren over de grootste aankoop van zijn leven.”

janJassogne

Marleen De Vijt

Voorzitter CIB Antwerpen

“Met de integratie van de vastgoedbibliotheek in RealSmart zetten we verder in op onze multichannelstrategie om nieuws en content omtrent vastgoed onmiddellijk te tonen waar je die nodig hebt.”

janJassogne

Kristophe Thijs

Directeur Communicatie CIB Vlaanderen

"Dat het volledige administratieve luik dat bij een verkoop of verhuur komt kijken, digitaal zal worden afgehandeld, daar is iedereen het stilaan wel over eens."

janJassogne

Daniel Buschman

Voorzitter CIB Vlaanderen