Deze brower is niet compatibel met RealSmart. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.

Vastgoedinlichtingen aanvragen via het Vastgoedinformatieplatform!

Het Vastgoedinformatieplatform is op 3 oktober 2022 gelanceerd en de eerste tiental gemeenten zijn aangesloten! Het verzamelen van informatieverplichtingen bij de verkoop van vastgoed zal nu digitaal en gecentraliseerd verlopen. Hierdoor wordt het volledige doorloopproces op gemeentelijk niveau een pak minder tijdrovend. Dit grootschalige digitaliseringsproject wordt gedragen door vijf belangrijke stakeholders, met name CIB Vlaanderen, Fednot, de VVSG, het Vlaams departement Omgeving en het Agentschap Informatie Vlaanderen.

Dossiersoftware
prospectiedossier

Vastgoedinlichtingen aanvragen als vastgoedmakelaar

Alle vastgoedmakelaars zullen via RealSmart in de aangesloten gemeenten hun dossier vastgoedinformatie (zogenaamde stedenbouwkundige inlichtingen) kunnen aanvragen. Deze werkwijze geldt voortaan als de manier om jouw vastgoedinformatie aan te vragen bij deze gemeenten en vervangt hiermee de oude werking via het gemeentelijk (web)loket of per e-mail. Voor inhoudelijke vragen over de aangeleverde informatie in het dossier, kan men steeds bij de informatieverstrekker terecht.

Verkoopdossier

Betaling van de gemeentelijke retributie

Via RealSmart kan je in jouw verkoopdossiers van onroerende goederen gelegen in een van deze gemeentes, jouw aanvraag opstarten via het component ‘Dossier Vastgoedinformatie’. De toegang is gratis voor alle BIV-leden. De gemeentelijke retributie zal je prepaid via de digitale wallet kunnen afrekenen.

Verhuurdossier

Inlichtingen raadplegen

Een dossier vastgoedinformatie bevat meer dan 50 inlichtingen, gegroepeerd in thematische rubrieken. Deze inlichtingen worden in een eerste fase automatisch verrijkt via een aangesloten databron. Na een validatie en aanvulling door een gemeentelijk ambtenaar, kan je vervolgens het volledige dossier raadplegen én downloaden in pdf. Voor inhoudelijke vragen over de aangeleverde informatie in het dossier, kan men steeds bij de informatieverstrekker terecht.

beheerdossier

Hoe?

Via RealSmart kan je in jouw verkoopdossiers van onroerende goederen gelegen in een van de aangesloten gemeentes, jouw aanvraag opstarten via het component ‘Dossier Vastgoedinformatie’. De toegang is gratis voor alle BIV-leden. In de wizard zal je de nodige gebouweenheden kunnen selecteren, een toelichting ingeven en jouw aanvraag lanceren. Na het prepaid betalen van de gemeentelijke retributie, zal je jouw dossier verder kunnen opvolgen. Je wordt van iedere stap ook op de hoogte gehouden dankzij een notificatie in RealSmart of per e-mail!

 • Welke gemeentes zijn aangesloten?

  • Nagenoeg alle gemeenten zijn aangesloten (298)
  • Vanaf febrauri 2024 zal volledig Vlaanderen aangesloten zijn!
  • Kijk hier voor een overzicht https://vastgoedinformatieplatform.vlaanderen.be/info
 • Welke verschillende inlichtingen zijn er?

  • Een dossier vastgoedinformatie bevat meer dan 50 inlichtingen, gegroepeerd in thematische rubrieken.
  • Een aantal inlichtingen zijn verplicht in het kader van de publicatie en/of verkoopovereenkomst; deze worden dan ook standaard meegegeven in een dossier vastgoedinformatie ongeacht voor welk perceel of in welke Vlaamse gemeente dit perceel gelegen is.
  • Anderzijds zijn er inlichtingen die niet verplicht worden door wetgeving maar wel als relevant beschouwd worden voor de potentiële koper. Het lokaal bestuur heeft dus de mogelijkheid om additionele inlichtingen toe te voegen in een dossier.
  • Voor inhoudelijke vragen over de aangeleverde informatie in het dossier, kan men steeds bij de informatieverstrekker terecht

3 oktober 2022 lanceringsdatum

298 aangesloten gemeenten

+50 verschillende inlichtingen

1 februari 2024 zijn alle gemeenten aangesloten