Deze brower is niet compatibel met RealSmart. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.

SmartBid

Digitalisering via RealSmart biedt voortaan een levensnoodzakelijke uitweg! SmartBid is een digitale biedingsservice waarmee de vastgoedmakelaar een biedingsproces correct kan opzetten, opvolgen en afhandelen. Indien gewenst kan hij dit biedingsproces volledig in z’n eigen webomgeving integreren. Op die manier garandeert de vastgoedmakelaar een sterke dienstverlening voor de kandidaat-koper die op zoek is naar een nieuwe woonst. De verkoper kan op zijn beurt genieten van de beste verkoopsvoorwaarden via de professionele dienstverlening van zijn bemiddelaar.

vastgoedbibliotheek
 • Starten met SmartBid via RealSmart

  RealSmart is de centrale hub waar je als makelaar biedingsprocedures kunt configureren, opvolgen en afhandelen. Je kan SmartBid inschakelen en opvolgen in de door jou gekozen verkoopdossiers.

   

  Om gebruik te maken van de biedingen-functionaliteit van Smartbid, dien je in RealSmart een SmartBid jaarlicentie aan te kopen (dit is een aanvullend pakket naast de RealSmart licentie*). Bij iedere licentie zijn reeds volgende biedingsprocedures inbegrepen: 15x Digitaal Bod Plaatsen, 2x Bieding Onder Gesloten Omslag, 2x Online Zichtbare Bieding. Nadien vereist de opgestarte biedingsprocedure een transactiekost (prijs afhankelijk van type biedingsprocedure en CIB-lidmaatschap) die wordt aangerekend via uw wallet op het moment van de transactie.

  *Je kan RealSmart gebruiken via een licentie gaande van het RealSmart Premium abonnement tot het ook gratis abonnement.

   

  Voeg jouw SmartBid-licentie toe aan jouw pakket in RealSmart: Klik hier

  Het volledige stappenplan kan je hier terugvinden! Stappenplan opstarten met SmartBid v1_6

   

  Ondersteunend materiaal tijdens je inkoopgesprek of op bezoekdagen:

 • Juridisch waterdichte procedure opzetten

  Je schakelt SmartBid in op de door jou gekozen verkoopdossiers. Hierna zal je biedingsparameters instellen naar keuze. Je kan kiezen tussen voorgedefinieerde en juridisch gefundeerde regels.

  Je kiest de gewenste verkoopformule met als mogelijkheden: ‘Bieding onder gesloten omslag‘, een ‘Online zichtbare bieding’ of ‘Digitaal bod plaatsen’.

 • Bieders uitnodigen

  Je zal geïnteresseerden een uitnodiging per e-mail kunnen bezorgen met daarin een link naar SmartBid om op digitale wijze een bod te plaatsen. Dit kan vanuit RealSmart of vanuit jouw eigen mailsysteem – of eender ander kanaal naar keuze!

   

  Als kers op de taart kan je de kandidaat-koper ook laten starten vanop de pandfiche op jouw website! Dit gebeurt via een zogenaamde ‘Widget‘. Je kan jouw webbouwer hiertoe volgende informatie bezorgen om zo’n widget toe te voegen op jouw website: widget.smartbid.be 

 • De bieder brengt een bod uit

  Gaat het bieden van start? De bieder logt in met zijn of haar elektronische identiteitskaart of via Itsme en plaats in alle veiligheid een bindend bod.

   

  De bieder krijgt hier alle noodzakelijke uitleg en informatie, in z’n voorkeurstaal (nl, fr, de, en) en krijgt een eerlijke kans om een bod te plaatsen binnen de vooraf afgesproken biedingstermijn!

  Zo brengt iedere bieder goed geïnformeerd een bindend bod uit. Meteen na het plaatsen van een bod krijgt de bieder een bevestigingsrapport via e-mail toegestuurd!

 • Dossierafhandeling

  Voordat de biedingstermijn is afgelopen, word je via RealSmart automatisch op de hoogte gehouden bij het ontvangen van een nieuw bod.
  Van zodra de biedingstermijn is afgelopen, worden alle biedingen en eventuele opschortende voorwaarden zichtbaar! Je kan vervolgens van ieder bod een kennisgevingsdocument downloaden voor verdere bespreking met (en aanvaarding door) de verkoper.

   

  Tenslotte kan je als vastgoedmakelaar de bevestiging van aanvaarding communiceren naar de bieder in kwestie via RealSmart!
  De biedingsbevestiging en de aanvaardingsbevestiging gelden als absoluut en volkomen bewijs van het aanbod, van de aanvaarding en – door hun samentreffen – van de koop-verkoop.

 • Wil je aan de slag? Zoek je hulp?

  Neem contact met jouw ledenconsulent!

  Of stuur een e-mail naar info@smartbid.be

Veelgestelde vragen

Wat is SmartBid?

SmartBid is een digitaal platform waarmee je als immokantoor vastgoed te koop kan stellen aan de hand van biedingen en dit op een professionele manier, in een beveiligde digitale omgeving, conform een juridisch grondig afgetoetste procedure en aan de hand van een zorgvuldig uitgetekende flow.

CIB Vlaanderen is bij deze digitalisering van de bieding onder gesloten omslag niet over één nacht ijs gegaan. Het proces werd vanaf stap één nauw opgevolgd door een team van gespecialiseerde juristen en een extern advocatenkantoor.

SmartBid streeft ernaar om het verhoogde gebruiksgemak van de digitale en geautomatiseerde flow te verenigen met het respect voor de eigen inbreng van de makelaar en diens persoonlijk contact met verkoper en koper. Tegelijk verzoent het opzet van SmartBid de mogelijkheid om de vastgoedmakelaar eigen accenten te laten leggen in de afhandeling van de transactie met een geoptimaliseerde digitale standaardprocedure (default) die aan de makelaar alle garanties biedt voor een veilig, rechtsgeldig, bindend en afdwingbaar verloop van de biedingsprocedure.

Waarom voor SmartBid kiezen in plaats van de traditionele werkwijzen?

SmartBid creëert een veilige en gebruiksvriendelijke context, aangepast aan de actuele marktnoden:

-waarin je biedingen kan beheren op een eenvoudige en transparante manier

-die toelaat het aantal relevante biedingen te verhogen door een verruimde kenbaarheid

-die een efficiënt dossierbeheer optimaliseert

-waar juridisch alle noodzakelijke voorzorgen genomen zijn en waarborgen ingebouwd werden

Is SmartBid exclusief voorbehouden voor vastgoedmakelaars?

Een biedingsdossier op het SmartBid-platform kan enkel aangemaakt worden door een erkend vastgoedmakelaar. De gebruikers hebben derhalve de garantie van de beroepsopleiding en -bekwaamheid van de makelaar n.a.v. het doorlopen van de biedingsprocedure.

Wanneer ontstaat het recht op ereloon voor de vastgoedmakelaar bij een SmartBid bieding?

Als de bemiddelingsopdracht bepaalt dat het ereloon is verworven als de koper een bod heeft uitgebracht binnen de voorwaarden van de opdracht, is de commissie bij een bieding via SmartBid verschuldigd en opvraagbaar na het verstrijken van de biedingstermijn. Het is toegelaten om in de bemiddelingsopdracht te bedingen dat de vastgoedmakelaar het bewijs kan leveren van het bestaan van zo’n bod door het voorleggen van het kennisgevingsdocument t.a.v. de verkoper.

Onder welke voorwaarden is een in SmartBid uitgebracht bod ‘bindend’ voor de bieder?

Een voorstel tot aankoop is een bindend (aan)bod als:

-daarbij zowel de prijs als het voorwerp van de verkoop bepaald worden,

-de bieder daarmee de wil uit om door dit voorstel verbonden te zijn,

-i.v. alle overige informatie en bestanddelen die in het bod werden verwerkt, impliciet en expliciet

Het voorstel moet zo geformuleerd zijn dat alle gegevens erin vervat zijn opdat de verkoper door louter te aanvaarden de verkoop doet ontstaan. Zodra de verkoper – of diens gemachtigde – kennis neemt van het bestaan van een bod ontstaat bindende kracht. De bindende kracht duurt tot de contractuele termijn verstrijkt. Aanvaardt de verkoper niet binnen deze termijn, dan vervalt de geldigheidsduur van het bod.

De biedingen die in SmartBid uitgebracht worden in het kader van een zorgvuldig aangemaakt biedingsdossier, voldoen per definitie aan deze voorwaarden en zijn per definitie bindend.

Essentieel is wel dat je SmartBid optimaal en correct gebruikt. Daaronder valt niet enkel de accurate verwerking van de gegevens. Evenzeer belangrijk is dat je alle eventueel voor de geïnteresseerde belangrijke elementen via het biedingsdossier aan hem of haar ter kennis hebt gebracht. Het is cruciaal dat het biedingsdossier volledig en betrouwbaar is. In de volgende vraag gaan we daar dieper op in.

 

Wat moet je weten over het biedingsdossier?

Het door jou aangemaakt biedingsdossier omvat de kenmerken van het vastgoed en alle parameters van de verkoop. Belangrijk element is bijvoorbeeld  de termijn waarbinnen geboden kan worden, alsook alle essentiële en substantiële informatie waarover geïnteresseerden moeten beschikken bij de afweging tot het plaatsen van een bod en de hoogte ervan. Ook de verkoopmodaliteiten, aanvaardbare opschortende voorwaarden, startprijs, aanvaardingstermijn, et cetera maken deel uit van het biedingsdossier.

Bijzonder belangrijk! Als vastgoedmakelaar ben je verplicht om alle relevante informatie, modaliteiten en kenmerken in te geven. Maak daarbij zeker gebruik van het aangeduide vrij invulveld in het biedingsdossier! Wat je daarin schrijft, wordt bijkomend specifiek ter kennis gebracht aan geïnteresseerden.

We geven een voorbeeld. Wat als de verkoper de woning nog een tijdje wil blijven bewonen na de aktedatum? Het komt regelmatig voor dat dit voor de verkoper een essentieel element is om een bod te aanvaarden.

Van de andere zijde is het evenzeer mogelijk dat een geïnteresseerde afziet van een bod – of een lager bod uitbrengt – omdat het goed op de aktedatum nog niet vrij beschikbaar zal zijn. Daarom is het essentieel dat de koper over dergelijke bijkomende essentiële elementen goed geïnformeerd wordt. Daarvoor dient het vrij invulveld!

We beklemtonen dit met de grootst mogelijke aandrang! Het volledig informeren van geïnteresseerden is immers essentieel om het bindend karakter van uitgebrachte biedingen te beschermen!

Wat zijn de regels voor het bewijs van een bod en voor de aanvaarding ervan?

Een bod is een eenzijdige rechtshandeling, net zoals een aanvaarding. In het nieuwe bewijsrecht kan elke eenzijdige rechtshandeling door degene die zich daarop beroept (bijv. de verkoper m.b.t. het bindend karakter van het bod) bewezen worden met alle bewijsmiddelen (art. 8.10, eerste lid BW). Voor het bewijs van aanbod en aanvaarding geldt een vrij bewijsstelsel. Een onderhandse akte in de zin van art. 8.9 BW is dus geen bewijsvereiste. De eenzijdige rechtshandelingen zullen bewijsrechtelijk gekwalificeerd worden als buitengerechtelijke bekentenis van de wil om het onroerend aan te kopen, resp. te verkopen, en vormen zo een volwaardig bewijs.

Bovendien voorziet het biedingsreglement, door elke gebruiker te onderschrijven naar aanleiding van de registratie, dat – aanvullend op het gemeen bewijsrecht – de biedingsbevestiging en de aanvaardingsbevestiging hoe dan ook gelden als absoluut en volkomen bewijs van het aanbod, van de aanvaarding en – door hun samentreffen – van de koop-verkoop.

Is er ondersteunend materiaal voor de bieders en de verkoper?

Je kan gebruikmaken van onze flyers om mee te geven aan jouw kandidaat-bieders. Er is ook een flyer gericht aan jouw verkoper(s) die je kan meenemen als versterking tijdens je inkoop. Hiertoe zijn 2 versies uitgewerkt die je hier kan downloaden:

SmartBid flyer bieder

SmartBid flyer verkoper