Deze brower is niet compatibel met RealSmart. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.

Digitaal tekenen - klantinfo

Het digitaal tekenen van documenten zorgt voor veel tijds- en efficiëntiewinst in de werking van jullie vastgoedkantoor. Voor jullie klanten is dit evenwel soms minder evident en roept het soms vragen op. Hoe werkt digitaal tekenen praktisch? Wat is de juridische waarde? Enz. Om jullie als vastgoedkantoor te ondersteunen bieden we jullie via deze pagina tutorials en informatie aan die jullie kunnen gebruiken in de communicatie met jullie klanten.

Ondertekenen met Itsme

Veelgestelde vragen

Download vragen

Waarom worden er verschillende opties voor digitaal tekenen aangeboden?

Je vastgoedmakelaar kan bij het doorsturen van een document ter ondertekening, een keuze maken uit verschillende types digitale handtekeningen:

 • – eID
 • – itsme
 • – manueel
 • – sms-verificatie
 • – email-verificatie

Jee vastgoedmakelaar zal de keuze van de aangeboden types handtekeningen steeds maken rekening houdend met het type contract en de juridische bewijskracht die noodzakelijk is. Niet alle documenten vragen immers dezelfde aanpak.

Eid en itsme noemen we gekwalificeerde handtekeningen en zijn juridische volledig gelijkgesteld met het klassieke ondertekenen via pen en papier. 

Heb je verdere vragen? Neem contact op met je vastgoedmakelaar. 

Ik heb geen email ontvangen met instructies voor digitaal tekenen?

Iedere partij die een document moet ondertekenen ontvangt een email met instructies. Deze email wordt verstuurd vanuit esignatures@immo-connect.be, het digitaal tekenenplatform dat de vastgoedmakelaar gebruikt.

Je hebt geen mail ontvangen? Doe kan je het volgende checken

 • – check je spam
 • – zoek op een email van esignatures@immo-connect.be
 • – Contacteer je vastgoedmakelaar, en vraag de mail opnieuw te bezorgen

Wat heb ik nodig om digitaal te ondertekenen met eID?

U hebt nodig:

 • – een computer of laptop met eID software. 
 • – een eID kaartlezer
 • – een eID en uw pincode

Op de website van de overheid, kan je testen of je eID software, kaartlezer en pincode correct zijn. Je kan dit testen via volgende website.

Hoe installeer ik de eID software?

Volg de volgende stappen:

 • – Hebt u de eID software nog niet gedownload? Download die dan eerst via volgende website: https://eid.belgium.be/nl/download/15/license, en ga daarna verder met de installatie.
 • – Tijdens de installatie wordt getest of alles naar behoren werkt.
 • – Sluit uw eID kaartlezer aan op uw computer en steek uw eID in de kaartlezer.

Als de eID software uw eID kan lezen, is de installatie geslaagd. Je kan dit testen via volgende website

Ik ken de pincode van mijn eID niet. Wat moet ik doen?

Een eID heeft steeds een pincode. U hebt deze pincode samen met uw eID ontvangen. Op dat moment hebt u in het gemeentehuis de mogelijkheid aangeboden gekregen om de pincode te wijzigen.

Bent u uw pincode vergeten? Laat een nieuwe pincode genereren op de website van binnenlandse zaken.

Ik heb geen eID. Wat kan ik doen?

Als u geen eID of geen elektronische vreemdelingenkaart hebt, kan je geen gebruik maken van digitaal tekenen via de gekwalificeerde handtekening (eID of Itsme). Neem contact op met je vastgoedmakelaar om in overleg een passende oplossing te zoeken.  

Wat is itsme® en hoe installeer ik het?

itsme® is een app die toelaat om op een veilige, makkelijke en betrouwbare manier je identiteit aan te tonen of transacties te bevestigen, zo kan je vastgoedtransacties (verkoop, verhuur, …) met je smartphone ondertekenen. De eerste keer dat je itsme gebruikt met je je eID koppelen aan je itsme account. 

Hoe werkt ondertekenen met sms-verificatie?

Volg volgende stappen:

 • – kies voor de optie sms-verificatie bij het ondertekenen
 • – je ontvangt een unieke code op je GSM Nummer (het gsm nummer toegevoegd door de vastgoedmakelaar)
 • – geef de code in bij het ondertekenen
 • – proficiat je hebt het document ondertekend

 

Hoe werkt ondertekenen met email-verificatie?

Volg volgende stappen:

 • – kies voor de optie email-verificatie bij het ondertekenen
 • – je ontvangt een unieke code op je emailadres (het emailadres toegevoegd door de vastgoedmakelaar)
 • – geef de code in bij het ondertekenen
 • – proficiat je hebt het document ondertekend

 

Wat is manueel ondertekenen?

Bij de keuze van de manier van digitaal tekenen, kies je voor de optie Manueel. Je kan je handtekening plaatsen met je computermuis of indien je een touchscreen hebt met je vinger. Je hebt de transactie ondertekend.

Ik zie niet alle mogelijke opties van digitaal tekenen?

De verschillende mogelijkheden van digitaal tekenen hebben niet allemaal dezelfde juridische waarde. Je vastgoedmakelaar zal telkens kiezen met welke optie je specifieke documenten kan tekenen. Je vastgoedmakelaar doet dit rekening houdend met de juridische aspecten van de transactie.

Voorbeeld: een woninghuurovereenkomst moet altijd ondertekend worden met Itsme of eID omdat anders de registratie door de registratiekantoren bij de overheid zal geweigerd worden.

Vertrouw op het advies van je vastgoedmakelaar!