Deze brower is niet compatibel met RealSmart. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.

Actievoorwaarden en spelregels “Win 10 x 25 digitale handtekeningen”

1. De actie “Win 10 x 25 digitale handtekeningen” wordt georganiseerd door RealSmart. Op de winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. Er worden aan 10 verschillende vastgoedkantoren een pakket van 25 digitale handtekeningen weggegeven.

2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats door het bericht te liken op facebook of linkedin én door op het bericht een comment te plaatsen waarom digitalisering in de vastgoedsector of in jouw vastgoedkantoor belangrijk is.

3. Iedere deelnemer (meerdere deelnemers in één vastgoedkantoor mag) kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname.

5. Deelnemers dienen de gedragscodes van facebook en Linkedin te respecteren.

6. De looptijd van de actie is van woensdag 30 september 2020 tot 31 oktober 23:59 – 2020.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en actief zijn in het vastgoed in België.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via contactopname via facebook of Linkedin.

10. RealSmart kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door RealSmart voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Je ontvangt na deelname aan de winactie wel onze nieuwsbrieven. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail.

13. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

14. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met ORIS nv, Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent (BE0866.381.630°), e-mail: support@realsmart.be . Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

Meer info over digitaal tekenen in RealSmart: klik hier.

Ongecategoriseerd