Deze brower is niet compatibel met RealSmart. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.

Actualisering rapport Onroerend erfgoed en Omgevingsrapport

We hebben goed nieuws! Binnen je prospectie-, koop- en huurdossiers kun je allerlei Vlaamse vastgoedinfo opvragen. Je ontvangt per thema een handig PDF-rapport met alle resultaten en bijhorende kaartvisualisaties.

Om je nog betere inzichten te geven, hebben we het rapport Onroerend erfgoed en het Omgevingsrapport geactualiseerd. Nieuwe dossiers maken hier automatisch gebruik van, en binnen lopende dossiers kun je jouw rapport eenvoudig opnieuw genereren.

Nieuw in het Omgevingsrapport

Een DOV-kaart (Databank Ondergrond Vlaanderen) werd toegevoegd die aangeeft of er al een bodemonderzoek is uitgevoerd en wat de desgevallende conclusie is. Let op: deze informatie vervangt niet het OVAM-bodemattest! De kaart geeft een antwoord op volgende vragen:

  • zijn er gegevens bij de OVAM beschikbaar over de grond?
  • werd er reeds een bodemonderzoek uitgevoerd?
  • werd er al dan niet een verontreiniging gevonden tijdens een bodemonderzoek?
  • zijn er nog (vervolg)acties nodig voor de grond?

Nieuw in het rapport Onroerend Erfgoed

Het rapport bevat enkele nieuwe kaarten zoals ‘Gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (GGA)’ en ‘Archeologienota’s’. Er wordt voortaan ook een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de informatievragen waar rekening dient gehouden te worden met juridische gevolgen versus de informatieve kaarten die gelden als aanvullend overzicht.

Via RealSmart kan je als vastgoedprofessional voor onroerende goederen gelegen in Vlaanderen via één opzoeking verschillende overheidsbronnen raadplegen. RealSmart geeft je een overzichtelijk uittreksel (pdf) met het resultaat van de bevraging en een weergave van het resultaat op kaart. Klik hier voor meer info.