Deze brower is niet compatibel met RealSmart. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.

Categorie

Ongecategoriseerd

Lancering Vastgoedinformatieplatform

Vastgoedinformatie opvragen via RealSmart voor alle BIV-erkende makelaars:

Het Vastgoedinformatieplatform is vandaag gelanceerd en de eerste tien gemeenten zijn aangesloten! Het verzamelen van informatieverplichtingen bij de verkoop van vastgoed zal nu digitaal en gecentraliseerd verlopen. Hierdoor wordt het volledige doorloopproces op gemeentelijk niveau een pak minder tijdrovend. Dit grootschalige digitaliseringsproject wordt gedragen door vijf belangrijke stakeholders, met name CIB Vlaanderen, Fednot, de VVSG, het Vlaams departement Omgeving en het Agentschap Digitaal Vlaanderen.

Wat?
Vanaf vandaag sluiten de eerste pilootgemeenten aan op het Vastgoedinformatieplatform. Ook de integratie in RealSmart is nu een feit. Alle vastgoedmakelaars zullen via RealSmart in deze pilootgemeenten hun dossier vastgoedinformatie (zogenaamde stedenbouwkundige inlichtingen) kunnen aanvragen. Deze werkwijze geldt voortaan als de manier om jouw vastgoedinformatie aan te vragen bij deze pilootgemeentes en vervangt hiermee de oude werking via het gemeentelijk (web)loket of per e-mail…

Welke gemeenten?
Via de webite van het Vastgoedinformatieplatform kan je nagaan welke gemeenten er aangesloten zijn. Via onze nieuwsbrieven zullen we regelmatig een update van de nieuw aangesloten gemeenten communiceren. Tegen 2024 zullen alle Vlaamse gemeenten aangesloten zijn. Vandaag wordt er van start gegaan in Balen, Bekkevoort, Bocholt, De Haan, Ieper, Merksplas, Oostende, Pepingen, Wetteren en Zwalm. Morgen sluit de gemeente Hove aan.

Welke inlichtingen?

Een dossier vastgoedinformatie bevat meer dan 50 inlichtingen, gegroepeerd in thematische rubrieken.

Een aantal inlichtingen zijn verplicht in het kader van de publicatie en/of verkoopovereenkomst; deze worden dan ook standaard meegegeven in een dossier vastgoedinformatie ongeacht voor welk perceel of in welke Vlaamse gemeente dit perceel gelegen is. Anderzijds zijn er inlichtingen die niet verplicht worden door wetgeving maar wel als relevant beschouwd worden voor de potentiële koper. Het lokaal bestuur heeft dus de mogelijkheid om additionele inlichtingen toe te voegen in een dossier.

Voor inhoudelijke vragen over de aangeleverde informatie in het dossier, kan men steeds bij de informatieverstrekker terecht.

Een algemeen overzicht van de inlichtingen vind je hier.

Hoe?
Via RealSmart kan je in jouw verkoopdossiers van onroerende goederen gelegen in een van deze gemeentes, jouw aanvraag opstarten via het component ‘Dossier Vastgoedinformatie’. De toegang is gratis voor alle BIV-leden. De gemeentelijke retributie zal je prepaid via de digitale wallet kunnen afrekenen.

Belangrijk om weten!
RealSmart is een digitaal platform met intelligente oplossingen voor jouw dossieropbouw en -beheer. Goed nieuws: het opvragen van Dossier Vastgoedinformatie via het Vastgoedinformatieplatform zit ook opgenomen in de gratis basislicentie van RealSmart!

Vragen?
Heb je nog vragen? Contacteer de helpdesk op support@realsmart.be of bel 09/2431020

Lees meer

Prettige feestdagen

Iedereen gaat stilletjes aan in eindejaarsmodus. Ook onze supportdienst zal tijdens de feestdagen gesloten zijn van woensdagmiddag 23 december tot vrijdag 1 januari. Enkel dringende problemen worden behandeld in deze periode. We wensen iedereen prettige feestdagen.

Lees meer
Ongecategoriseerd

Actievoorwaarden en spelregels “Win 10 x 25 digitale handtekeningen”

1. De actie “Win 10 x 25 digitale handtekeningen” wordt georganiseerd door RealSmart. Op de winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing. Er worden aan 10 verschillende vastgoedkantoren een pakket van 25 digitale handtekeningen weggegeven.

2. Deelname aan de actie is gratis. Deelname vindt plaats door het bericht te liken op facebook of linkedin én door op het bericht een comment te plaatsen waarom digitalisering in de vastgoedsector of in jouw vastgoedkantoor belangrijk is.

3. Iedere deelnemer (meerdere deelnemers in één vastgoedkantoor mag) kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij deelname.

5. Deelnemers dienen de gedragscodes van facebook en Linkedin te respecteren.

6. De looptijd van de actie is van woensdag 30 september 2020 tot 31 oktober 23:59 – 2020.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en actief zijn in het vastgoed in België.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via contactopname via facebook of Linkedin.

10. RealSmart kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door RealSmart voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Je ontvangt na deelname aan de winactie wel onze nieuwsbrieven. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail.

13. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

14. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met ORIS nv, Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent (BE0866.381.630°), e-mail: support@realsmart.be . Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.

Meer info over digitaal tekenen in RealSmart: klik hier.

Lees meer
Ongecategoriseerd
Article

Beginning your practice With an International Dating Site

Welcome to the International Dating Site that lets you find the right person for you. Whether you’re an individual man or maybe a single female, we have the dating services read how do i get a mail order bride that right for you. As you feel that it’s https://brightbrides.org/ prepared, you can register with our site and search through hundreds of thousands of profiles and then you can speak to the one most likely most interested in, as you think it’s ready.

There are several main reasons why online dating sites are usually more popular than any other dating sites. Initially, they tend to experience a much larger databases of possible matches simply because post more profiles than most online dating sites. Second, the members will be from all over the world and thus, you will get to know more people and have even more opportunities to meet international days abroad. Third, another advantage of online dating sites is they don’t price any fees till you find one are really looking for.

You will notice that there are several worldwide dating site sites that are fresh and that own lots of new members joining frequently. If you’re a male interested in finding a major international date, then we suggest you enroll with Top-notch Singles. It’s a good web page because it has some advanced features such as cam chat and it enables you to communicate with additional members as long as you’re chatting. For girls, the site can be popularly often known as Jurnal Love. And if you’re a new end user, we claim that you follow the instruction manual provided at their website, for you to get started quickly.

To get started chatting with different international singles, you should select the country where you want to find the matches from, consequently click on ‘Create Profile’ and fill in the facts that you want for being published in the profile. Afterward, you will see your own ad. On the left, there will be a section for “activity” that you can use to look for through different profiles. It is advisable to select” Surf All” to enjoy all the users found in this place, then select “Create Account”.

Subsequently, you just have to submit the application form and create a account information. When you’re carried out, you can then login your account via chat. You will see your personal particulars in your inbox and you’re here also allowed to send private messages to other associates. All you need to do now is choose a suitable picture to put into the “profile quality” picture and then start chatting with different international dating site paid members while speaking.

There can be times when you will not be able to speak to other affiliates until you aren’t ready to do this. For that, you may choose “use private emails only” or else you can collection “use public chat rooms only”. Then, type “chat” in the search box in the online dating site that you want to work with and click “OK”. In seconds, you’ll have a private messaging session with another affiliate. And that’s basically it! If you’ve got nothing to talk about, you can stop chatting immediately to check out someone whoms interested in you.

Lees meer
Ongecategoriseerd