Deze brower is niet compatibel met RealSmart. Gebruik een andere browser om onze website te kunnen gebruiken.

Waarom Clee in RealSmart?

Clee is ontstaan vanuit de gedachte dat er een betere en snellere manier moet bestaan om te communiceren tussen kandidaat-huurders en -verhuurders én ter versterking van de rol van de vastgoedmakelaar. De huurmarkt verdient immers alle aandacht. Het is een markt die jaar na jaar groeit en niets wijst erop dat deze groei de komende jaren zal vertragen. Voor de verhuurmakelaar is het niet makkelijk steeds constructief en volledig te communiceren met de vele kandidaat-huurders die zich aandienen. Voor sommige panden is het schier onmogelijk om aan iedereen voldoende tijd te besteden en het hele verhaal te brengen. Soms word je overstelpt. Maar toch is elke klant een klant. Een mogelijkheid voor vandaag of morgen. ​

Enerzijds wil je als makelaar niemand te kort doen. Anderzijds moet alles ‘snel snel’ gaan, want tijd is niet overvloedig beschikbaar. Het digitale platform Clee is ontwikkeld rond twee centrale doelstellingen:

  • de drempel tot de huurmarkt voor kandidaat-huurders verlagen.
  • de kandidatuur van de consument objectiveren zodat iedereen een gelijke kans krijgt.

Deze doelstellingen spelen in het voordeel van alle betrokken partijen bij een verhuurtransactie. Voor de makelaar verloopt alles vlotter en duidelijker. De verhuurder krijgt een tot nog toe ongeziene service van de makelaar. En uiteraard is ook de consument winnaar in dit verhaal. Voortaan wordt elke kandidaat digitaal begeleid in het vervolledigen van de kandidatuur. Steden en gemeenten die dat willen kunnen zwakkere huurders mee ondersteunen. Zo betrok Clee van bij de start alle stakeholders in het project om meteen een breed draagvlak te kunnen creëren.

Door de consument alle kansen te bieden en een professionele begeleiding te voorzien, gaan deuren open. Vergeet niet: elke huurder wordt later mogelijks een koper, verkoper, enz… Makelaars zien hun klanten verschillende malen terug, gespreid over verschillende jaren.

Clee is een project met grote maatschappelijke relevantie. Voor CIB Vlaanderen is dat een belangrijke reden om projecten zoals Clee te ontwikkelen. 

Clee wordt meteen geïntegreerd in RealSmart. Meer info: www.clee.be

Digitale trends, Huur